Reklamace

Reklamace vadného výrobku v záruční době


Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je nutné zahájit reklamační řízení.


Nejrychleji vyřídíte reklamaci při reklamování zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu k použití výrobku, který je přiložen u zboží, v záručním listě, byl-li ke zboží vydán, případně na oficiálním webu výrobce.
V případě velkých strojů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně nebo poštou.
Pokud značka reklamovaného zboží nemá vlastní autorizovaný servis, uplatněte reklamaci přímo u nás.

Máte několik možností.
• Přineste zboží osobně do naší prodejny.
• Zašlete zboží poštou na adresu: LEBEDA Tools s.r.o., Milevsko 399 01, Blanická 1553,
Zasláním reklamačního protokolu si můžete vyžádat dopravu do servisu na naše náklady.

Výrobek do reklamace předejte kompletní, včetně všech součástí a čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.
Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o koupi (fakturu), záruční list a vyplněný reklamační list. Nezapomeňte na vaše kontaktní údaje a adresu pro zpětné zaslání.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
• s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že nevyužijete naší nabídku na bezplatnou dopravu a zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
• reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
• zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
• doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu nebo kurýra. Pokud nevyužijete naši nabídku bezplatné dopravy do servisu, proplácíme maximálně 89Kč za dopravu balíku s hmotností do 50 kg.


Autorizovaný servis NÁŘADÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY pro e-shop www.roboticka-sekacka.online
LEBEDA Tools s.r.o., Milevsko 399 01, Blanická 1553, info@roboticka-sekacka.online, +420 382 521 571, www.roboticka-sekacka.online